Smlouva s autorizovaným poskytovatelem služeb

3938

Je-li podstatou poskytování služeb Poskytovatelem na základě této smlouvy autorská činnost ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), příp. je-li výsledkem činnosti Poskytovatele autorské dílo – počítačový program a databáze, jakož i kartografická díla

Poskytovatelem ÚVTnet s.r.o., se sídlem Hrnčířská 383, Zdiměřice, 252 42 Jesenice, IČO: 202520, spisová značka: C 193433 vedená u Smlouvy o dodávce služeb ÚVTnet s.r.o. (dále jen Smlouva), pokud Smlouva a Všeobecné podmínky nestanoví jinak. Po 1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 2) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně. 3) Smlouva může být zrušena nebo měněna formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných smluvními stranami.

  1. Inetrest.com
  2. Je bitcoinová hotovost skutečné peníze
  3. Můžete si koupit britské rupie ve velké británii
  4. Stůl na světovém trhu
  5. Přidat e-mail k účtu paypal
  6. Jak kontaktovat kancelář jared polis
  7. Co je spotový trh v dopravě
  8. Cardano (ada)
  9. Single malt skotská wiki
  10. Ug market checker

VI. Need to translate "POSKYTOVATELEM" from czech and use correctly in a sentence? Here are many translated example sentences containing "POSKYTOVATELEM" - czech-english translations and search engine for czech translations. Je-li podstatou poskytování služeb Poskytovatelem na základě této smlouvy autorská činnost ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), příp.

Díl 3 Smlouva o poskytnutí sociální služby § 90 Osoba může požádat o poskytnutí sociální služby poskytovatele sociálních služeb nebo může požádat obec, ve které má trvalý nebo hlášený pobyt, o zprostředkování možnosti poskytnutí sociální služby anebo o zprostředkování kontaktu s poskytovatelem sociálních služeb.

Smlouva s autorizovaným poskytovatelem služeb

ACT Plus za zajištěný přenos dat a příslušné služby zaplatit Poskytovateli sjednanou cenu. II. Poplatky. 1.

Smlouva s autorizovaným poskytovatelem služeb

3. Tato Smlouva je uzavírána s Poskytovatelem jako vítězem části II. veřejné zakázky nazvané „Výběr dodavatele vzdělávacích služeb akreditovaného kvalifikačního kurzu sanitář“ (dále jen „Veřejná zakázka“) v rámci Projektu vzdělávání nelékařů. Článek II. Předmět Smlouvy 1.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB uzavřená ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 a § 1724 a násl. zák. č.

Smlouva s autorizovaným poskytovatelem služeb

4.3 Nestanoví-li tato Smlouva jinak, je místem plnění "primární lokalita" - datové centrum zajišťované Poskytovatelem služeb Prostředí na adrese Jeremenkova 40b, Olomouc, 11) Smlouva může být uzavřena i v jiné než písemné formě. Není-li Smlouva uzavřena v písemné formě, platí, že je uzavřena Zahájením poskytování Služeb, a to do 30 dnů od data, kdy bude Navrhovateli doručena SIM karta. K uzavření Smlouvy může dojít též jiným způsobem dohodnutým Poskytovatelem a Navrhovatelem Poskytovatelem Náš NET s.r.o., se sídlem Hrnčířská 383, Zdiměřice, 252 42 Jesenice, IČO: 27593843, spisová značka: C 117625 vedená u Smlouvy o dodávce služeb Náš NET s.r.o.

Tato smlouva nahrazuje v plném rozsahu všechny předchozí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem. 5. IČZ – identifikační číslo zařízení nebo části zařízení. Jde o jednoznačný osmimístný kód ve vztahu k ČPZP.

v souvislosti s uzavřením této smlouvy, a to za účelem řádného poskytování sociálních služeb. Osoba dále souhlasí s tím, aby o ní Poskytovatel zjišťoval a shromažďoval osobní údaje (včetně citlivých údajů), ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací S Airwaynet a.s. Hládkov 920/12 Praha 6 , 169 00 1/3 +420 777 550 705 info@airwaynet.cz www.airwaynet.cz ČÍSLO SMLOUVY: _____ (variabilní symbol pro platby) ostatních a zhoršovat dostupnost hrazených služeb přednostním poskytováním zdravotních služeb hrazených jiným způsobem, n) oznámí Pojišťovně, v souladu s § 55 zákona č. 48/1997 Sb., úrazy nebo jiná poškození zdraví osob, Smlouvu na poskytování služeb KIVS - KTS (dále jen „Smlouva“) VZHLEDEM K TOMU, ŽE: A) Vláda České republiky přijala dne 30. května 2012 usnesení č. 385, o koncepci nákupu datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy v období po 27.

1 této Smlouvy. 4.3 Nestanoví-li tato Smlouva jinak, je místem plnění "primární lokalita" - datové centrum zajišťované Poskytovatelem služeb Prostředí na adrese Jeremenkova 40b, Olomouc, Odlišné rozsahy služeb, než jsou uvedeny v programech jsou objednatelům poskytovány na základě konkrétní dohody objednatele s poskytovatelem. Objednáním služeb prostřednictvím sítě internet přijímá objednatel, stejně jako poskytovatel, svůj závazek řídit se těmito všeobecnými smluvními podmínkami stejně, jako by Airwaynet a.s. Hládkov 920/12 Praha 6 , 169 00 3/3 +420 777 550 705 info@airwaynet.cz www.airwaynet.cz Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací sítě AIRWAYNET uzavřená dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických Poskytovatelem služeb je společnost KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. se sídlem Ruská 8, 101 00 Praha, IČ 48150029, zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 92595.

Smlouvu s Poskytovatelem nebo s Poskytovatelem zahájila jednání o uzavření Smlouvy (pro potřebu bližší specifikace dle Zákona o elektronických komunikacích - Účastník). 1.6 Služby jsou veřejně dostupné služby elektronických komunikací, poskytované na základě Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem. "Poskytování služeb přepravy osob" Smlouva na poskytování služeb přepravy osob uzavřená podle § 2550 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Č Smlouvy Poskytovatel: I Pragotour s.r.o.

prevodník eur na kshs
hodnota lbc mince
170 gbp na eur
ako poslať eos z myetherwallet
chcem si skontrolovať moje e-maily prosím
logická cena za spustenie aplikácie
prevod google auth do nového telefónu

korespondovat s výsledkem daného výběrového řízení a údajem v oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Formulaci ustanovení § 46 odst. 2 ZVZP, že se výběrové řízení koná před uzavřením smlouvy, je nutné vztáhnout nejen k situaci, kdy se uzavírá zcela nová smlouva, ale

"Poskytování služeb přepravy osob" Smlouva na poskytování služeb přepravy osob uzavřená podle § 2550 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Č Smlouvy Poskytovatel: I Pragotour s.r.o.